Mužská antikoncepce dočasně „uspí“ spermie. Vědci ji úspěšně otestovali na myších

MUŽSKÁ ANTIKONCEPCE

Mužská antikoncepce dočasně „uspí“ spermie. Vědci ji úspěšně otestovali na myších
Vědci měli při testech mužské antikoncepce stoprocentní úspěšnost. Foto: Shutterstock.com
1
Panorama
Sdílet:

Mužská antikoncepce je ve společnosti stále více probíraným tématem. Může za to mimo jiné i klesající zájem žen o hormonální antikoncepci, které ji odmítají užívat hlavně kvůli negativním dopadům na jejich těla. Ochrana před početím tak začíná padat na muže, pro které existuje zatím jen kondom nebo nevratná forma antikoncepce, a to vasektomie. Vědci však v testování pokročili a mužská pilulka by brzy mohla být realitou. Jejich testy na myších totiž přinesly slibné výsledky, informuje britský web BBC.

V roce 2016 časopis Endocrine Society‘s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism zveřejnil studii, podle níž mohou muži užívat antikoncepční injekce, aby zabránili těhotenství u svých partnerek. „Studie zjistila, že exstuje možnost hormonální antikoncepce pro muže, která snižuje riziko neplánovaného těhotenství u partnerek mužů, kteří ji užívají,“ řekl jeden z autorů studie, Mario Philip Reyes Festin ze Světové zdravotnické organizace ve švýcarské Ženevě.

Testování prováděli vědci ve spolupráci s OSN, kdy pomocí injekcí potlačovali tvorbu mužských spermií. U testovaných se však objevila řada nežádoucích účinků, zejména deprese a poruchy nálady. „Muži hlásili vedlejší účinky včetně bolesti v místě vpichu, bolesti svalů, zvýšeného libida a akné. Dvacet mužů ze studie kvůli vedlejším účinkům vypadlo,“ uvádí studie. Jeden z testovaných se dokonce pokusil o sebevraždu.

Stoprocentní účinek u hlodavců

Aby se riziko vedlejších účinků antikoncepce snížilo, pracují vědci na jejím neustálém zdokonalování. Nyní však přišli s novým výzkumem na myších financovaným americkým Národním institutem zdraví, který byl zatím nejúspěšnějším ze všech. Antikoncepce udržela hlodavčí spermie až tři hodiny v omráčeném stavu – dostatečně dlouho na to, aby se jim zabránilo dostat se k vajíčku. Do běžného stavu se spermie naplno vrátily do 24 hodin, píše BBC.

„Tým hodnotil pohyb spermií odebraných od 17 myších samců, z nichž osm dostalo lék. Ve vzorcích odebraných 2 hodiny poté, co ho dostaly, bylo v průměru mobilních pouze asi 6 procent spermií ve srovnání s asi 30 procenty ve vzorcích od kontrolních myší,“ popsala Melanie Balbach z Cornell University pro mezinárodní vědecký časopis New Scientist.

V dalším testu vědci spárovali 52 myších samců se samicemi 30 minut po podání antikoncepčního léku samcům. Po 2 hodinách se každý pár pářil, ale nedošlo k žádnému těhotenství, což naznačuje, že antikoncepce byla 100% účinná. Lék také nezpůsobil znatelné vedlejší účinky, i když myši dostávaly trojnásobek standardní dávky srovnatelné sloučeniny nepřetržitě po dobu 42 dnů.

Že je ochrana pouze dočasná, znamená, že by muži mohli o své plodnosti rozhodovat ze dne na den. Antikoncepci by tedy užívali jen tehdy, kdy by potřebovali.

Než se prototyp začne testovat na lidech, přesune se výzkum na králíky. „V laboratoři byly provedeny nějaké testy na lidském spermatu a funguje to úplně stejným způsobem. Takže podle mě máme dobré vyhlídky na testy na lidech,“ uvedl Allan Pacey, profesor andrologie na University of Sheffield.

Podle něj je potřeba účinné, reverzibilní, orální antikoncepce pro muže naléhavá. „Přestože bylo v průběhu let testováno mnoho různých kroků, žádný se dosud nedostal na trh,“ dodal Pacey.

Ženy už práškům příliš neholdují

Zvyšující se poptávku po nové mužské ochraně a jejím vzniku má mimo jiné na svědomí klesající popularita hormonální antikoncepce (HA) u žen. Úpadek potvrzuje výzkum Současná česká rodina, který v roce 2021 provedla Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Podle něj zájem o hormonální antikoncepci dosáhl v Česku svého vrcholu v roce 2007, kdy ji užívalo téměř 50 % žen v reprodukčním věku, čímž se země dostala na úroveň států západní Evropy. „Od té doby ale podíl žen s HA neustále klesá a v letošním roce (2021) se dostal na úroveň třiceti procent,“ uvádí výzkum.

Studie také zjistila, že populární se mezi mladými (18-34 let) znovu stalo užívání kondomů (42 %) a následuje metoda přerušované soulože (29 %). „Zajímavé je, že sedm procent ze všech osob, které uvedly, že používají kondom, zároveň spoléhají na přerušovanou soulož,“ dodávají vědci.

Pokles popularity HA vědci z UK připisují tomu, že se vrací společenské podvědomí o tom, že její užívání není zdraví prospěšné, ale naopak škodí a může vyvolat nežádoucí vedlejší účinky. Jako další možné vysvětlení průzkum uvádí změny v sexuálním životě a partnerském chování, kdy ženy neužívají žádnou antikoncepci z důvodu sexuální abstinence nebo plánování gravidity. Lze se také domnívat, že stále méně žen má v průběhu svého reprodukčního života stálého partnera, a tak se v podstatě „nevyplatí“ dlouhodobě užívat HA.

„Klesající zájem o HA může odrážet také nižší zájem o sex v populaci, díky faktorům jako je přesun sexuálního života do virtuální reality, nárůst mladých lidí neochotných žít v trvalém svazku, velké množství nejrůznějších nabídek zábavy a v neposlední řadě i díky změně v tradičních rolí žen a mužů,“ komentuje průzkum.

Sdílet: