Německo bude zase vyhlazovat křivku

ÚHEL POHLEDU

Německo bude zase vyhlazovat křivku
Kalifornie přijala opatření k zákazu prodeje automobilů na benzinový pohon. Současně však obyvatelům sdělila, že není dostatek elektřiny. Tedy jasný krok proti ekonomické evoluci. Krok od bohatství k chudobě. Ale současně krok posilující kartel ESG, píše Markéta Šichtařová. Foto: Shutterstock
1
Úhel pohledu
Markéta Šichtařová
Sdílet:

ÚHEL POHLEDU: Za covidu vydávali Evropští představitelé nařízení, která měla srovnat pandemickou křivku. Dnes vydávají nařízení, která mají srovnat křivku spotřeby elektrické energie. Lidé jsou rozzlobení a frustrovaní, zatímco světoví lídři obviňují Rusko. Jenomže příčiny této krize sahají daleko před invazi na Ukrajině. A ceny zůstanou vysoko. Dnešnímu světu totiž nevládnou investiční strategie, je to strategie desinvestiční. Je to strategie ničení investic a ničení prosperity.

Sílící ideologie ESG nutí korporace, aby se stáhly z byznysu, ve kterém úspěšně podnikají, a nahradily ho za jiný – údajně zelenější, údajně sociálnější, ale ekonomicky nefunkční. Nicméně jedná se o byznys, kterému se pomáhá například skrze dotace či vzájemnou provázanost kartelu ESG.

Například společnost Exxon byla dříve králem v oblasti objevování a těžby ropy a zemního plynu a distribuce pohonných hmot k zákazníkům. Ale jen do doby, než její akcionář, společnost BlackRock, propašoval mezi kandidáty do představenstva Exxonu své tři ESG aktivisty. Díky podpoře od BlackRocku byli tito kandidáti zvoleni, a tak Exxon přestal být králem spolehlivých producentů energie a místo toho plýtvá penězi akcionářů na technologie, které nejsou nijak zvlášť čisté, rozhodně nejsou spolehlivé a často ani ve větším měřítku realizovatelné. Tato firemní politika poškozuje akcionáře, a navíc posiluje kartel ESG a dotační politiku.

Aktivisté tak ale nepoškozují pouze akcionáře. Každý byznys, který není sám o sobě životaschopný a potřebuje dotace, tzn. státní peníze, v konečném důsledku poškozuje každého daňového poplatníka (skrze daně) a také všechny držitele dané měny (skrze inflaci způsobenou nekrytými penězi z deficitů státního rozpočtu).

Investice do amerického ropného a plynárenského průmyslu neustále klesají, protože Spojené státy systematicky omezují přísun kapitálu a snižují svou schopnost produkovat fosilní paliva. Zároveň dochází k poklesu schopnosti Ameriky rafinovat ropu, protože se zavírají rafinerie. To vše se děje navzdory celosvětové rostoucí poptávce po fosilních palivech.

Že větrná ani solární energie tento nedostatek nedokáže zaplnit, můžeme názorně vidět v Německu nebo v Kalifornii. Obě tyto země odstavily část svých tradičních elektráren a dnes se potýkají s nedostatkem energie. Od doby, co si Kalifornie odstavila několik jaderných a plynových elektráren, tam dochází k výpadkům elektřiny. Aby toho nebylo málo, Kalifornie ještě přijala opatření k zákazu prodeje automobilů na benzinový pohon. Současně však obyvatelům sdělila, že není dostatek elektřiny, aby mohli během dne své elektromobily nabíjet. Tedy jasný krok proti ekonomické evoluci. Krok od bohatství k chudobě. Ale současně krok posilující kartel ESG.

Jakkoli je energie pro život zásadní, ještě zásadnější jsou potraviny. U nich je největší problém vysoce energeticky náročná výroba umělých hnojiv, která se neobejde bez zemního plynu. Zde je třeba zdůraznit, že bez syntetických hnojiv by přibližně polovina světové populace zemřela hlady. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili obyvatelé Srí Lanky. Tato země se dobrovolně, následkem přijetí údajně ekologické politiky zakazující syntetická hnojiva, přivedla na pokraj hladomoru. Ale bylo to v souladu s filozofií ESG.

Ve Spojených státech tak ambiciózní v oblasti zemědělství naštěstí nejsou, ovšem nové pravidlo americké Komise pro cenné papíry a burzy o ekologickém účetnictví vyžaduje, aby všechny společnosti kótované na burze vykazovaly emise nejen svých vlastních podniků, ale také svých dodavatelů a zákazníků.

Bohužel malé a střední zemědělské provozy nemají týmy úředníků a právníků, kteří by se mohli bobtnající administrativní zátěži, regulacím a vykazování ESG věnovat. Jsou tak postupně pohlcovány nadnárodními korporacemi, se kterými nedokážou držet krok. Zemědělství se tak stále více koncentruje v rukou menšího počtu velmi bohatých vlastníků. Není náhodou, že největším soukromým vlastníkem zemědělské půdy v USA se stal Bill Gates.

A to je jeden z hlavních důsledků nové ideologie: malé podniky zanikají a velké konglomeráty posilují, protože pouze obrovské korporace jsou schopny plnit nově vydávané regulační požadavky. Proto mluvím o kartelu. Kartel vytlačuje malé podniky a posiluje postavení velkých podniků. Těm nejde o ESG jako o filozofii, ale využívají toto náboženství jako metodu k posílení svého kartelu a likvidaci malých.

Likvidací střední třídy se pomalu a nenápadně vytváří nový systém, ve kterém je nahoře oligarchie a dole pro většinu lidí socialismus.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články