NKÚ podal trestní oznámení na Národní sportovní agenturu. Nekontrolovala využití dotací

NKÚ VS. NSA

NKÚ podal trestní oznámení na Národní sportovní agenturu. Nekontrolovala využití dotací
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) podal trestní oznámení na Národní sportovní agenturu (NSA) na základě nedávno zveřejněných výsledků kontroly hospodaření. Foto: Michal Čížek
1
Domov
Sdílet:

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) podal trestní oznámení na Národní sportovní agenturu (NSA) na základě nedávno zveřejněných výsledků kontroly hospodaření. NKÚ tvrdí, že NSA nesledovala a nekontrolovala využívání dotací a dodržování stanovených podmínek. Mělo jít přitom o částku přesahující 26 miliard korun, píše se na webu NKÚ. Mluvčí úřadu Hana Kadečková informovala, že oznámení úřad podal již 22. února Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Z prověrky NKÚ vyplynulo, že sportovní agentura nesledovala a nekontrolovala využití dotací a dodržování stanovených podmínek.

Výsledky kontroly NKÚ zveřejnil koncem dubna s tím, že ministerstvo školství a NSA, které v letech 2019 až 2022 vydaly ze státního rozpočtu na podporu sportu 26,5 miliardy korun, v některých případech nepostupovaly při poskytování dotací transparentně. Ministerstvo tehdy připustilo, že při výběru příjemců dotací mohlo v některých případech dojít k dílčímu pochybení. Agentura v reakci na to sdělila, že za kontrolovaný časový úsek nenese odpovědnost její současné vedení a zveřejněné výsledky respektuje.

„Na zjištěné nedostatky Národní sportovní agentura reagovala již v průběhu kontroly přijetím celé řady nápravných opatření, která jsou průběžně implementována do operativní činnosti NSA i vnitřního kontrolního systému,“ napsala agentura v dubnu na svém webu.

Národní sportovní agentura byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo ministerstvo školství. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 ho v čele agentury nahradil Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se předsedou NSA stal Ondřej Šebek.

Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor. Podle NKÚ ale očekávané přínosy „nebyly naplněny“ a agentura například nevyhodnocovala, zda vynakládané výdaje vedly k zastavení poklesu tělesné zdatnosti dětí a mládeže, k zastavení růstu nadváhy a obezity u dětí a mládeže nebo ke snížení ekonomické spoluúčasti rodin ve sportu, což patří mezi priority vynaložených podpor.

NKÚ odhalil nedostatky také v hospodaření NSA. Podle kontrolorů například neodůvodněně snížila výnos z majetku minimálně ve výši půl milionu korun, když umožnila původním nájemcům, aby část sjezdového a skokanského areálu v Harrachově bezúplatně užívali i po ukončení platnosti nájemních smluv. Podle nich se to týkalo šesti z 46 pozemků. Ke zbylým 40 pozemkům pak neměla NSA podle NKÚ v kontrolovaném období uzavřeny žádné nájemní smlouvy, přitom je také prokazatelně využívaly jiné subjekty. Na pozemcích NSA byla třeba lanová dráha, která je celoročně v provozu, hotel či stánky s občerstvením.

Agentura podle závěru kontrolorů nepostupovala podle zákona ani při zadávání veřejných zakázek na nákup služeb a pořízení majetku. „Po celou dobu kontrolovaného období uzavírala smlouvy a objednávky, proplácela faktury a vyplácela dotace, aniž by dodržela zákonné schvalovací postupy. Nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém, aby zajistila hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy,“ uvedl v dubnu NKÚ.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz

×

Podobné články