Akceschopnost zlínského zdravotnictví zachraňuje soukromá firma

Akceschopnost zlínského zdravotnictví zachraňuje soukromá firma
Politická aréna

Politická aréna

Tomáš Goláň

Když jsem v pondělí ráno navštívil pana Karla Mišurce vlastníka firmy FOR JOB PROTECT, protože jsem sháněl respirátory a roušky pro Zlínské Alzheimercentrum, našel jsem jej v šoku, neboť se dozvěděl, že do českých nemocnic nedorazilo státem slibovaných 190.000 respirátorů typu FFP3. Od lékařů a zdravotních sester „v první linii“ ze zlínských nemocnic totiž věděl, jaká katastrofální situace v těchto zařízeních panuje v souvislosti s akutním nedostatkem tohoto materiálu. Zavlečení koronaviru do těchto zařízení by je vyřadilo z provozu a navíc by zasáhlo nejcitlivější skupinu obyvatel.

Viděli jsme se sice poprvé v životě, ale z plánovaného krátkého nákupu byl hodinový snad oboustranně velmi zajímavý rozhovor, během kterého sice stále něco řešil, ale vysvětlil mi velmi podrobně složitou situaci na dnešním trhu s ochranou dechu. Náš rozhovor mi osobně pomohl lépe pochopit složitou situaci v zásobování ochrannými pomůckami. Po celou dobu jsem cítil, že ho velmi trápí jeho bezmocnost dodat tyto chybějící pomůcky do nemocnic v kraji.

Nabídl jsem mu, že respirátory pro nemocnici koupím a dovezu je tam, načež mi vysvětlil, že prodej respirátorů FFP3 je zakázán na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 3. 2020, č.j. MZDR 5503/2020-12/PRO a lze je distribuovat pouze přes stát a jeho organizační složky. Pan Mišurec mě tedy požádal, ať naše firma najde způsob, jak zlínským zdravotníkům okamžitě pomoci.

Napadlo mě, že by ty potřebné respirátory do nemocnic mohl darovat, neboť v případě darování se nejedená o prodej. Ihned jsem nechal zpracovat právní rozbor naší advokátky, který za jediný možný způsob přímého dodání do nemocnice považuje skutečně pouze darování.

Prodejem zboží přes organizační složky státu (dle nařízení vlády) by se ztrácel drahocenný čas a nebyla by žádná záruka, že se ochrana dechu pro naše lékaře a sestřičky dostane do Zlína včas. Respirátory by musely odejít na centrální nákup do Prahy a byly posléze pravděpodobně přerozděleny bez záruky dodání do našich nemocnic.

Pan Mišurec si vzal do následujícího rána čas na rozmyšlenou a na ověření situace přímo se zlínskými lékaři a sestrami a v úterý ráno s darováním respirátorů v hodnotě přes 600.000 Kč souhlasil a požádal mě o zajištění potřebných právních kroků. Cituji: „Podnikatel tady není od toho, aby suploval stát, ale tohle je přesně situace, kdy cítím, že prostě musím pomoci. Zajištění a ochrana lékařů a sester je v současnosti nejdůležitější obranou v boji s koronavirem. Ta nemoc změní svět, pokud se tak již nestalo!“.

Okamžitě tým našich právníků vytvořil darovací smlouvy, ve kterých je ustanovení o tom, že obdarovaný osobní ochranné prostředky použije pouze pro potřeby svých zdravotnických pracovníků a že účelem této darovací smlouvy je pomoci k zabránění přenosu onemocnění COVID-19, resp. přenosu koronaviru SARS-CoV-2 na zdravotnické pracovníky a umožnit jim tak, aby mohli poskytovat potřebné zdravotní služby.

Taková darovací smlouva tak žádným způsobem neporušuje uvedené opatření MZ ČR, neboť darování není prodejem, a umožňuje dodat tyto respirátory přímo do zlínských nemocnic, a navíc v souladu s účelem zmiňovaného opatření.

Na základě těchto darovacích smluv jsme pak oba ve středu dopoledne osobně dovezli:

1.000 respirátorů FFP3 do Krajské nemocnice T. Bati,
500 respirátorů FFP3 do Kroměřížské nemocnice,
300 respirátorů FFP3 do nemocnice „Atlas“ nesoucí dnešní název EUC.
Respirátory se tak dostaly k těm nejpotřebnějším.

Pan Mišurec tak zcela zdarma daroval nemocnicím 1.800 respirátorů typu FFP3 v celkové ceně přes 600.000 Kč. Málokdo by to v takové situaci dokázal. Za všechny, co je potřebují nejvíce, mu za jeho pomoc moc děkuji.

Tak toto je má zkušenost ze setkání s naprosto výjimečným člověkem, ze kterého si třeba vezmou vzor i další.