„Matematika sloužila k normalizaci rasismu.“ Nové osnovy ji chtěly dekolonizovat

VÝUKA V KANADĚ

„Matematika sloužila k normalizaci rasismu.“ Nové osnovy ji chtěly dekolonizovat
V Ontariu dekolonizují matematiku. Ilustrační Foto: Shutterstock
2
Svět

Echo24

Woke kultura ovlivňuje v kanadské provincii Ontario i způsob výuky matematiky. Nový učební plán devátého ročníku měl za úkol „dekolonizovat“ matematiku a přistupovat k předmětu subjektivně. Plány na změnu v osnově oznámil ontarijský ministr školství Stephen Lecce již minulý rok, píše web The Ontario Sun. Vláda ve zprávě, ve které vysvětluje, čeho mají změny dosáhnout, mimo jiné uvedla, že „matematika dosud sloužila k normalizaci rasismu a marginalizaci neeurocentrických matematických znalostí“. Poté však byla tato pasáž společně s obdobnými smazána.

,,Přestože je matematika často prezentována jako objektivní a čistá disciplína, obsah a kontext výuky je subjektivní. A to v tom, jací matematikové jsou oslavováni a v jakém narativu společnost dává důraz na předmět,“ psalo se původně v části zprávy, která uvádí „vizi a cíle“ aktualizovaného učebního plánu.

Podle vlády byla matematika používána k normalizaci rasismu a řídila se eurocentrickými matematickými znalostmi. Nový učební plán deváté třídy mimo jiné zahrnuje i dekolonizační a antirasistický přístup, který má studentům v matematice nastínit její „historické souvislosti a společenské konstrukce“.

,,Učební osnovy matematiky pro 9. třídu v Ontariu zdůrazňují potřebu rozpoznat a zpochybnit systémy moci a privilegií, a to jak ve třídě, tak i mimo ni. Má za cíl tyto systémové překážky odstranit a sloužit tak žákům ze sociálních skupin, které byly v minulosti znevýhodňovány a kterým se v matematickém vzdělávání nedostávala dostatečná pozornost,“ psalo se také ve zprávě.

Nová osnova dále v původní verzi po učitelích vyžadovala, aby ve výuce podporovali vztahy matematiky s jinými předměty a s lidskými právy. Mají také vytvořit „antirasistické a antidiskriminační prostředí ve vzdělávání“. Učitelé matematiky jsou dále vybízeni k tomu, aby do výuky zahrnovali kulturně specifické příklady a zdůraznili tím historii, současnou realitu a kulturu původních obyvatel, tedy Inuitů a Métisů. ,,Smysluplně a autenticky tak do programu vnesou znalosti a perspektivy původních obyvatel,“ vysvětluje vláda.

Antirasistické a podobné pasáže však ze zprávy v úterý večer potichu vláda stáhla, píše The Ontario Sun. Zpráva o aktualizovaném učebním plánu mimo jiné dává důraz například na to, že se výuka zaměří na reálnou aplikaci matematiky včetně finanční gramotnosti.

Caitlin Clarková, mluvčí ministerstva školství, uvedla, že nové osnovy odrážejí měnící se svět, píše The Ontario Sun. ,,Svět se změnil, ekonomika se změnila a stejně tak by se měly změnit i učební osnovy, které inspirují a informují naše studenty, budoucí vůdce,“ řekla Clarková. „Podnikáme kroky k tomu, abychom zajistili, že všechny děti, zejména ty, které čelí překážkám, budou mít otevřené cesty ke kvalitnímu vzdělávání, absolvování školy, k postsekundárnímu vzdělávání a dobře placené práci,“ dodala.