Ne destrukce, ale evoluce. Tvůrci pražského Fóra Karlín přetvářejí brněnskou Špitálku

NOVÁ VIZE V BRNĚ

Ne destrukce, ale evoluce. Tvůrci pražského Fóra Karlín přetvářejí brněnskou Špitálku
Panorama

Echo24

Jak naložit s areálem brněnských Tepláren bývalé textilky Mosilana? Studio A8000, které navrhlo například Fórum Karlín v Praze, přišlo s jejich novým využitím, aniž by se ničila historická hodnota místa. Revitalizace brownfieldu Špitálka probíhá v rámci projektu RUGGEDISED, jehož cílem je vytvářet ekologicky šetrné a soběstačné čtvrti pomoci využívání moderních technologií.

Projekt RUGGEDISED je pojmenován podle nizozemského Rotterdamu, skotského Glasgow a švédského města Umeå, tedy měst, která se  snahami o moderní budování města začala. Dále je v projektu kromě Brna i například polská Poznaň. Cílem projektu je snížit emisní a energetickou zátěž měst využíváním inovativních technologických řešení. Nyní proběhly dva významné kroky k realizaci projektu. Po vyhlášení architektonické soutěže v roce 2018 byla nyní vypracována územní studie celé industriální lokality, která má projít revitalizací na základě zmíněných cílů. A také byl schválen tzv. architektonický Master plán, jehož realizaci provedlo studio A8000 a který se týká prostoru bývalé teplárny. „Naším cílem není areály od základů přestavět, ale rozvinout je v soběstačnou udržitelnou lokalitu se silnou atmosférou využívající všech dostupných zdrojů, které nám město nabízí,“ uvádí architekt Martin Krupauer.

Foto: Vizualizace projektu Foto: Architektonické studio A8000

Ikonou rekonstrukce má být chladící věž bývalé teplárny, kde by měl vzniknout komunitní prostor a zároveň by měla sloužit jako vyhlídka. Chladící věží bude zároveň procházet „Skywalk“, 400 metrů dlouhá část střechy, která bude pokryta zelení a má nabídnout prostor k relaxaci či sportu. Další řešení, které má snížit emise a energetickou náročnost, je využití geotermálního tepla, tepla ze sluncem vyhřívaných ploch a jeho uložení v zemi, využití zbytkového tepla budov a v neposlední řadě využití obnovitelných zdrojů energie pro dodatečný ohřev či ochlazení vody. Výzvou je i využití zbytkového tepla ze sousedících provozů teplárny. Tím se dle návrhu zajistí co nejmenší závislost na fosilních zdrojích.

Dvě průmyslové haly se mají proměnit v kulturní centrum, takzvaný Culture Hub, kde bude možnost se setkávat či pracovat. Všechny tyto prostory v bývalém industriálním prostoru plynárny mají být propojeny, aby lidé mohli lehce přecházet mezi relaxací a prací.

Foto: Současná podoba místa. Foto: Architektonické studio A8000

Architekti také počítají s  využíváním dešťové vody. Infrastruktura v okolí má být vystavěna, tak aby vsakovala a akumulovala většinu vody. Voda by měla být využívána pro závlahu zeleně nebo případně pro užitkové potřeby v objektech. Vnitřní klima objektů bude regulováno dle obsazenosti lidmi a čerstvý vzduch bude ohříván odpadním vzduchem v rekuperačních jednotkách. Regulováno bude také inteligentně řízené osvětlení, které se bude přizpůsobovat potřebě světla. Všechny tyto systémy budou propojené a to právě umožní jejich skutečně inteligentní řízení. „Chceme se věnovat všemu, co je skutečně přínosné pro udržitelný život v lokalitě ve spojení s městem. A to je naše představa smart technologií,“ dodává Martin Krupauer.

Foto: Echo24.cz