Rotační expozice: MPO a CzechTrade

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Rotační expozice: MPO a CzechTrade
Projekt MPO City for the Future na EXPO 2020 se zaměřuje na chytrá a udržitelná města. Foto: CzechTrade
1
INZERCE

Všeobecná světová výstava EXPO 2022 s mottem „Connecting Minds, Creating the Future“ pokračuje rotačními expozicemi v Českém národním pavilonu. Od soboty 15. ledna jsou příchozí zváni na výstavu City For The Future, kterou společně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) a agentura na podporu obchodu CzechTrade.

Projekt se zaměřuje na chytrá a udržitelná města. „Vybrali jsme některé z nejvíce inspirativních myšlenek, domácích technologií a řešení, které jsme propojili do společné vize. Ta ukazuje, jak by mohl vypadat městský život v horizontu několika příštích let, a jak mohou české inovace přispět k vytvoření příjemné, lidsky vstřícné budoucnosti, která může fungovat ve skutečné symbióze s přírodou,“ říká Miroslav Scheiner z MPO.

Popsaná vize staví na principu udržitelnosti, který je jedním ze tří hlavních motivů na EXPO v Dubaji. Jde zároveň o stěžejní zacílení pavilonu Czech Spring a jednu z priorit Spojených arabských emirátů, s nimiž Česká republika s pomocí své účasti na Všeobecné světové výstavě kooperuje.

Do této iniciativy se zapojilo 32 českých firem. „Organizátoři z ministerstva a CzechTrade věnovali velkou péči jejich výběru a provedli řadu konzultací, během nichž prověřovali denní práci případných partnerů s inovacemi. Volba padla například na časopis Forbes, inovační centrum JIC či agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest,“ vypočítává Vladislav Polách z CzechTrade.

Finální portfolio obsahuje recepty z rozličných oborů, třeba z mobility, infrastruktury, chytrých budov, ekologických technologií, přenosu energií, logistiky nebo chytrého zemědělství. Tato skladba dokládá, že chytrá města jsou silně komplexním ekosystémem, v němž musí jednotlivé prvky do sebe zapadat. Výsledkem musí být ucelená struktura, o čemž je ostatně celé EXPO. „Hlavním prvkem expozice je zhruba osmi minutové video prezentující běžný den člověka v roce 2050, který během dne, při různých rutinních činnostech, využívá české technologie. Video se dotýká mnoha oblastí, nejde čistě o prezentaci ke smart cities,“ popisuje Polách.

Pokud návštěvníky nějaké řešení zaujme, tak se o něm, případně o dané firmě, mohou dozvědět více z interaktivní obrazovky. Na ní se nachází medailonky s kontaktní informacemi všech zúčastněných společností.

Vystavená spolupráce MPO a CzechTrade zavřením bran v Dubaji neskončí. Ke záměru City for the Future byl vytvořen web City For The Future a zmiňované video je ke shlédnutí zde, předpokládá se, že koncept bude postupem času předveden na více akcích. Časem má stoupnout i počet předváděných technologií a řešení.