Neodvedli jsme s tou naší půlkou Těšína dobrou práci. Obě ta města jsou z hlediska svých vzdálených metropolí periferie, ale u nás jako by periferie nehrály v národním životě žádnou roli, píše Marian Kechlibar. -