Další společné zadlužení především ale nemůže vyřešit dlouhodobé problémy fungování tržního hospodářství EU, které už příliš tržní není. -