Rozruch srovnatelný s šokem, pokusem o kontrarevoluci, přinesl nedávný průzkum dvou zkušených badatelek, které se dotazovaly téměř deseti tisíc švýcarských studentů na postavení žen ve společnosti a jejich osobní životní ambice. -
Jedním z výsledků zkoumání názorů bylo, že ženy se ve své většině necítí diskriminovány a jejich životní ambicí není se profesně rovnat mužům, ale touží víc po rodinném životě než po kariéře. -