Pravidelná ruská armáda nemá ani schopnosti, ani chuť zde postupovat. Proto byl tento úkol svěřen Wagnerovým bojovníkům,“ uvedl člověk zasvěcený do dění ve Wagnerově skupině. -