Podle Válka by měli do přesčasových služeb nastupovat všichni nemocniční lékaři. -