Smrtelnou dávku představují u fentanylu už 2 miligramy. Pro porovnání, například u heroinu jde o 30 miligramů. -
Ve Spojených státech je 70 procent úmrtí lidí ve věku 18 až 45 z důvodu předávkování spojeno s fentanylem. -