Jan Amos Komenský: Duchovní a vychovatelé. Orbis sensualium pictus (1654) -
Spisovatel, dramatik a někdejší politik Milan Uhde. -