John Money nebyl za své zločiny nikdy potrestán (ostatně se k nim ani nepřiznal, byť pravda byla dávno venku), ale jeho iracionální teorie o tom, že biologie se dá obejít, se dál šíří navzdory skutečnosti, že je vyvrátil autorův vlastní vyšinutý experiment. -