"Proč se zemědělci nespojí a nevybudují vlastní zpracovatelské závody a vlastní prodejní řetězce?" -