Kisin je etnický ruský Žid, jehož rodina legálně imigrovala do Británie po rozpadu Sovětského svazu, děda byl disident a babička se narodila v gulagu – čili je na svobodu slova a myšlení docela háklivý. -