"Byl to Václav Havel, kdo se mě tehdy zeptal: Pane Dlouhý, vy nechcete do vlády? Oni tehdy vyjednávali s komunisty v čele s Mariánem Čalfou. A já jsem se jim velmi hodil." -
"Byl to Václav Havel, kdo se mě tehdy zeptal: Pane Dlouhý, vy nechcete do vlády? Oni tehdy vyjednávali s komunisty v čele s Mariánem Čalfou. A já jsem se jim velmi hodil." -