Jsou tři cesty, jak posílit vlastní zdroje do společného unijního rozpočtu, vysvětluje v rozhovoru Luděk Niedermayer. -
Luděk Niedermayer -