Řada států zvláště ze střední a východní části unie volá po fondech na stavbu hraničních bariér. Komise však jejich přímé financování odmítá, neboť podle ní popírá ideu otevřené Evropy. -