Ochromení Washingtonu v situaci, kdy jedna horká válka hoří už třetím rokem a na Blízkém východě minimálně přihořívá možnost války druhé, je dost nežádoucí – americká kredibilita tím utrpí zásadní šrámy, píše Marian Kechlibar. -