I když politika předškolní výchovy spadá do kompetence členských států a člověk by proto logicky předpokládal, že se Evropská unie zdrží zásahů do ní, opak je pravdou, píše senátorka Chalánková. -