List tohoto znění v těchto dnech nachází lidé ve svých schánkách. -