Houfnice D-20 pálí směrem k ukrajinským pozicím. -