"Jan Graubner je zjevně „přechodnou“ volbou pro Prahu, jež o pár let odsune personální problém v daleké Čechii." -