Očkovací látky posílané do Afriky přijdou často vniveč. -