Zločinci už neběhají po ulicích, ale častěji usedají za monitor. -
Počty případů kriminality páchané v kyberprostoru. -