Ekonomicky vzato, už jsme na prahu doby post-codivové. -