Koruna bez krále

KOMENTÁŘ

Koruna bez krále
Právo vystavit svatováclavskou korunu je jedna z málo příležitostí, možná jediná, kdy se současná „hlava státu“ dotýká nějaké hlubší dimenze vládnutí, píše Jiří Peňás. Foto: Správa pražského hradu - Jan Gloc
1
Komentáře

Jiří Peňás