WHO chce nastolit globální systém ochrany lidí

BUDOUCÍ PANDEMIE

WHO chce nastolit globální systém ochrany lidí
WHO chce posílit prevenci pandemií. Foto: Shutterstock
1
Svět

Echo24

Světová zdravotnická organizace (WHO) chce zaručit ochranu světa před budoucími krizemi v oblasti infekčních nemocí. Nejvyšší orgán WHO, Světové zdravotnické shromáždění, rozhodl o vypracování a projednání úmluvy v rámci ústavy WHO s cílem posílit prevenci pandemií, připravenosti na ně a reakcí na ně, WHO to uvedla v tiskové zprávě. Hotový by měl být nejdříve za dva roky.

Podle předsedy WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse je rozhodnutí Světového zdravotnického shromáždění zásadní. Představuje podle něj příležitost k posílení globální zdravotnické struktury s cílem chránit a podporovat blaho lidí. „Pandemie COVID-19 vrhla světlo na mnohé nedostatky v globálním systému ochrany lidí před pandemiemi: nejzranitelnější lidé zůstávají bez vakcín, zdravotníci nemají potřebné vybavení pro svou práci, která zachraňuje životy, a přístupy typu „já především“, které brzdí globální solidaritu potřebnou k řešení globální hrozby,“ řekl předseda WHO.

„Zároveň jsme však byli svědky inspirujících projevů vědecké a politické spolupráce, od rychlého vývoje vakcín až po dnešní závazek zemí vyjednat globální dohodu, která pomůže ochránit budoucí generace před dopady pandemií,“ dodal Ghebreyesus.

Zdravotnické shromáždění přijalo rozhodnutí s názvem: „Svět společně“ na zvláštním zasedání. Rozhodlo také o zřízení mezivládního vyjednávacího orgánu, který má vypracovat a projednat návrh úmluvy, dohody nebo jiného mezinárodního nástroje WHO o prevenci pandemií, připravenosti a reakci na ně s cílem přijmout jej podle článku 19 Ústavy WHO nebo jiných ustanovení Ústavy.

Článek 19 Ústavy WHO poskytuje Světovému zdravotnickému shromáždění pravomoc přijímat úmluvy nebo dohody o jakékoli záležitosti spadající do pravomoci WHO. Jediným nástrojem, který byl dosud podle článku 19 vytvořen, je Rámcová úmluva WHO o kontrole tabáku, která vstoupila v platnost v roce 2005.

První zasedání vyjednávacího orgánu se má uskutečnit 1. března 2022, druhé pak 1. srpna 2022. Orgán uspořádá také veřejná slyšení, která budou sloužit jako podklad pro její jednání. Bude také muset předložit zprávu o pokroku 76. Světovému zdravotnickému shromáždění v roce 2023 a 77. Světovému zdravotnickému shromáždění v roce 2024 by měl předložit už své výsledky k posouzení.

Světové zdravotnické shromáždění svým rozhodnutím rovněž požádalo předsedu WHO, aby svolával zasedání vyjednávacího orgánu a podporoval jeho práci, mimo jiné tím, že usnadní účast dalších orgánů OSN, nestátních subjektů a dalších příslušných zúčastněných stran v procesu.