V přípravě děčínského jezu se utopilo již 625 milionů. Přesto vznikají nové posudky

vodní cesty

V přípravě děčínského jezu se utopilo již 625 milionů. Přesto vznikají nové posudkyNOVÉ
Děčínský plavební stupeň Foto:

Foto: Ředitelství vodních cest ČR

1
Domov

Vojtěch Šeliga

Děčínský plavební stupeň, jehož příprava stála daňové poplatníky již přibližně 625 milionů korun, je znovu na stole. A to přesto, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) nedávno ukončilo hodnocení vlivu na životní prostředí. Otázku nově otevřelo ministerstvo zemědělství vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD). Plavební stupeň je základní předpoklad pro další splavnění Labe, rozšíření lodní dopravy na Vltavě či dokonce vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe. V současné době je lodní doprava v České republice naprosto marginální.

Ministerstvo zemědělství si podle serveru ihned nechalo zpracovat oponentní posudek, který vyvrací závěry předloňské studie Národního parku České Švýcarsko. Ta uvádí, že v případě výstavby nového plavebního stupně u Děčína nebude možné vyvážit ztráty na životním prostředí, ke kterým by na spodním úseku Labe došlo.

Samotné ministerstvo však tvrzení mírní. „Uvedená informace serveru HN není pravdivá. Ministerstvo zemědělství nechalo zpracovat analýzu, jejímž cílem bylo posoudit validitu a podloženost argumentů vybraných studií, věnujících se problematice kompenzovatelnosti stanoviště soustavy NATURA 2000 č. 3270 v souladu se Směrnicí Rady č. 92/43/EHS. Ze závěru analýzy však vyplývá, že stále existuje řada informačních mezer neumožňujících zodpovězení otázky plné kompenzovatelnosti vlivů na stanoviště 3270 v úseku Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem. V této věci budou ještě probíhat další jednání dotčených resortů,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý pro Echo24.

Jan Skalický z Asociace DOL, který sám sebe považuje za hlavního lobbistu v této otázce, již dříve upozornil, že ministr zemědělství Miroslav Toman patří k příznivcům plavebního stupně Děčín. „Děčínský jez má podporu od ministerstev i komunálních politiků, takže je evidentní, že je prospěšný. Také primátor Děčína by také jen těžko mohl podporovat dílo, kdyby mělo negativní odezvu v Děčíně. Není možné, aby drobnokvět, který tam nemá co dělat, aby zvážil misky vah v neprospěch té stavby,“ řekl již dříve pro Echo24.

Ministerstvo však takto přesvědčivě nemluví. „Ministr Miroslav Toman především hledá přijatelný kompromis mezi hospodářským využitím Labe a ochranou přírody, který umožní zlepšit plavební podmínky v tomto úseku Labe, ale za minimalizace dopadů na životní prostředí a při udržení unikátnosti těchto lokalit,“ uvedl Bílý pro Echo24.

Stavbu dlouhodobě brzdí problémy s vyhodnocením jejího vlivu na životní prostředí. Vláda před časem podmínila stavbu plavebního stupně stanovením kompenzačních opatření za případné zničení přírody. V této souvislosti poté rozhodovala Správa národního parku České Švýcarsko o stanovení možných kompenzačních opatření. Správa došla k závěru, že negativní dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat.

Hodnocení EIA

V lednu to proto vypadalo na definitivní konec plánované stavby. Ministerstvo životního prostředí totiž nedávno ukončilo hodnocení vlivu plánovaného jezu na Labi u Děčína na životní prostředí. Důvodem je to, že Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) nedoplnilo včas požadované materiály. Celý proces může v budoucnu začít znovu. Nové posouzení však může trvat řadu let.

Poslední proces posuzování vlivu plánované stavby na životní prostředí začal již v roce 2005. Ministerstvo během této doby třikrát vrátilo dodané dokumenty s požadavkem na přepracování, naposledy v roce 2016. ŘVC však ve lhůtě, která vypršela letos v září, ministerstvu požadované materiály neposlalo. Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP uvedl, že ukončení hodnocení dopadu jezu na přírodu neznamená, že resort vydává nějaké konečné stanovisko. „Oznamovatel má právo požádat o nové zahájení procesu posuzování vlivů na životní prostředí,“ vysvětlil Charvát.

„Dosud předložené podklady však nenaplnily požadavky stanovené zákony a nebylo na jejich základě možné provést hodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí,“ vysvětlil ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP Evžen Doležal v rozhodnutí.

Samotné Ředitelství vodních cest tvrdí, že není chyba na jejich straně. „Ukončení procesu hodnocení vlivů Plavebního stupně Děčín na životní prostředí EIA není pro ŘVC ČR překvapením, neboť díky aktuálnímu znění legislativy nemůže Ministerstvo životního prostředí postupovat jinak. Jedná se o důsledek nestanovení kompenzačních opatření a chybějícího návazného schválení Koncepce vodní dopravy vládou, jež jsou třeba pro dopracování dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín a její opětovné předložení k posuzování,“ řekl již dřívepro Echo24 za ŘVC Jan Bukovský.

Další ránu si ŘVC nepřipouští. „Jakmile resort životního prostředí kompenzační opatření za vlivy na lokality soustavy Natura 2000 stanoví a vláda Koncepci vodní dopravy schválí, Ředitelství vodních cest tato opatření zapracuje do dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín a předloží ji Ministerstvu životního prostředí k uskutečnění nového posouzení. Prakticky tak i v případě opakování zjišťovacího řízení nedojde novým procesem EIA k žádnému zdržení přípravy této strategické stavby, pouze formálně bude proces EIA evidován jako nový,“ vysvětlil Bukovský.

Čtěte také: Havlíček se po Zemanově kritice vrací ke kanálu Dunaj Odra Labe