Děčínský jez. Sen, ve kterém se utopilo již 625 milionů, má stopku

rána pro lodní dopravu

Děčínský jez. Sen, ve kterém se utopilo již 625 milionů, má stopkuNOVÉ
Vizualizace - plavební stupeň Děčín Foto:

2
Domov

Vojtěch Šeliga

Další ránu dostal sen všech podporovatelů lodní dopravy v České republice. Bez děčínského jezu mohou zapomenout na veškeré představy splavnění Labe, rozšíření lodní dopravy na Vltavě či dokonce vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe. Šance na vybudování plavebního stupně u Děčína je však zase o něco menší. Projekt přitom stál daňové poplatníky již přibližně 625 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) totiž ukončilo hodnocení vlivu plánovaného jezu na Labi u Děčína na životní prostředí. Důvodem je to, že Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) nedoplnilo včas požadované materiály. Celý proces může v budoucnu začít znovu. Nové posouzení však může trvat řadu let.

Poslední proces posuzování vlivu plánované stavby na životní prostředí začal již v roce 2005. Ministerstvo během této doby třikrát vrátilo dodané dokumenty s požadavkem na přepracování, naposledy v roce 2016. ŘVC však ve lhůtě, která vypršela letos v září, ministerstvu požadované materiály neposlalo. Ondřej Charvát z tiskového oddělení MŽP uvedl, že ukončení hodnocení dopadu jezu na přírodu neznamená, že resort vydává nějaké konečné stanovisko. „Oznamovatel má právo požádat o nové zahájení procesu posuzování vlivů na životní prostředí,“ vysvětlil Charvát.

„Dosud předložené podklady však nenaplnily požadavky stanovené zákony a nebylo na jejich základě možné provést hodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí,“ vysvětlil ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP Evžen Doležal v rozhodnutí.

Samotné Ředitelství vodních cest tvrdí, že není chyba na jejich straně. „Ukončení procesu hodnocení vlivů Plavebního stupně Děčín na životní prostředí EIA není pro ŘVC ČR překvapením, neboť díky aktuálnímu znění legislativy nemůže Ministerstvo životního prostředí postupovat jinak. Jedná se o důsledek nestanovení kompenzačních opatření a chybějícího návazného schválení Koncepce vodní dopravy vládou, jež jsou třeba pro dopracování dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín a její opětovné předložení k posuzování,“ řekl pro Echo24 za ŘVC Jan Bukovský.

Foto:

Foto: Echo

Další ránu si ŘVC nepřipouští. „Jakmile resort životního prostředí kompenzační opatření za vlivy na lokality soustavy Natura 2000 stanoví a vláda Koncepci vodní dopravy schválí, Ředitelství vodních cest tato opatření zapracuje do dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín a předloží ji Ministerstvu životního prostředí k uskutečnění nového posouzení. Prakticky tak i v případě opakování zjišťovacího řízení nedojde novým procesem EIA k žádnému zdržení přípravy této strategické stavby, pouze formálně bude proces EIA evidován jako nový,“ vysvětlil Bukovský.

Má převážit lodní doprava nebo dopady na přírodu?

Rejdaři, kteří jez prosazují, tvrdí, že by významně zvýšil splavnost v úseku, který je po většinu roku pro lodě uzavřen. Stavbu prosazuje i ministerstvo dopravy. Projekt však brzdí spory ohledně dopadu výstavby jezu. Podle zástupců ekologických organizací by jez poškodil přírodu, stavbu popisují jako neekologickou a neefektivní. Část území u Děčína je zahrnuto do soustavy Natura 2000 – tedy souboru chráněných území Evropské unie.

Vláda se vloni zavázala, že nepříznivé dopady stavby na krajinu by měly být nahrazeny kompenzačními ekologickými opatřeními. Podle studie Správy národního parku České Švýcarsko však nejsou taková opatření možná. Evropská komise navíc vloni uvedla, že Česká republika nemůže ekologické dopady kompenzovat v zahraničí. ŘVC za přípravy projektu do letošního roku zaplatilo 625 milionů korun.

Čtěte také: Velký Zemanův sen. Jak šel čas s kanálem Dunaj-Odra-Labe, který zřejmě nikdy nevznikne