Komu vadí trasa obchvatu Přerova? Havlíček tuší nové problémy při dostavbě D1

obchvat Přerova

Komu vadí trasa obchvatu Přerova? Havlíček tuší nové problémy při dostavbě D1NOVÉ 2
Domov

Vojtěch Šeliga

Nejnovější úsek dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem zatím způsobil více starostí než užitku. Doprava již v tak přetíženém Přerově se ještě zhoršila, protože se vytvořila nová varianta cesty z Brna do Ostravy. Výstavba posledního úseku dálnice D1, neboli obchvat Přerova, se však jen tak neuskuteční, protože organizace Děti Země stavbu napadá a chce ji vést mimo obec Dluhonice. Taková varianta trasy by však vedla ještě hlouběji přes areál chemičky Precheza, která patří Agrofertu. Nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) tuší, že to s finální dostavbou D1 nebude jednoduché.

„Stavba má vydanou nepravomocnou změnu územního rozhodnutí od Města Olomouc, na kterou byly podány námitky 3 občanských sdružení (Děti země, Voda z Tetčic, Dluhonice) a 5 fyzických osob. Čeká se na vyřízení námitek ze strany krajského úřadu Olomouckého kraje, aby změna ÚR nabyla právní moci. Jinak je zpracována a projednána DSP, probíhají výkupy (vykoupeno přes 80 % vlastníků, přes 95% plochy) a bezprostředně po získání právní moci změny ÚR bude požádáno o vydání stavebního povolení,“ řekl Havlíček pro Echo24.

„Bohužel i zde očekáváme odvolání občanských sdružení. Rizikem je EIA, která má platnost do listopadu 2021, protože byla dle par. 23a, tzn. na vládní výjimku, kdy nejde stanovisko prodloužit. Je zpracována i zadávací dokumentace, takže lze na stavbu soutěžit zhotovitele. S Dluhonicemi je shoda na kompenzačních opatřeních, ale bohužel pár osob stále stavbu blokuje,“ dodal.

Než byl bývalý ministr Vladimír Kremlík (za ANO) odvolán, plánoval se v uplynulém týdnu sejít s Miroslavem Patrikem z organizace Děti země. K setkání však již nedošlo. Také Havlíček se  plánuje s aktivistou sejít. „S agendou se postupně seznamuji. Schůzka s panem Patrikem z Dětí země se neuskutečnila a to z důvodu končícího ministra dopravy Kremlíka. O situaci kolem obchvatu Přerova se intenzivně zajímám a s panem Patrikem Děti země se budu chtít určitě sejít,“ řekl pro Echo24.

Proti změně územního rozhodnutí na D1 u Přerova bylo podáno devět odvolání, která budou muset být úředně projednána. Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR to zkomplikuje přípravu stavby této části D1, jež musí začít nejpozději v roce 2021, kdy pro ni končí výjimka z EIA. Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova, ve kterém nyní řidiči denně čekají desítky minut v dlouhých kolonách. Odvolání organizace Děti Země má deset bodů. „Upozorňujeme v nich na chyby procesu EIA v roce 2000, který neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Také žádáme o přezkum závazných stanovisek,“ řekl již dříve Patrik.

Foto:

Echo24

Obchvat je také častým tématem premiéra Andreje Babiše. „Je na úvaze hnutí Děti Země a na úvaze pana Patrika, zda mé prosbě nebo mé žádosti (o stažení odvolání) vyhoví,“ podotkl Kremlík. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemá organizace Děti Země důvod se odvolávat. „On (Patrik) to dělá jenom z plezíru. Aby terorizoval lidi; 40000 obyvatel Přerova je terorizováno tady nějakými dvěma osobami, protože jim to pravděpodobně dělá radost,“ řekl Babiš.

Patrik však nechápe, proč se Babiš otázkou obchvatu zabývá. „Pokud se předseda vlády zabývá nějakým obchvatem, tak má buď obrovský záběr, nebo nemůže stíhat zásadní věci pro Českou republiku, protože je tady celá řada problematických obchvatů, třeba Brno nemá velký městský okruh, o kterém jsem neslyšel, že by se jím Babiš zabýval. Měl by se zabývat zásadnějšími tématy než je obchvat Přerova,“ řekl Patrik pro Echo24.

Buď domy v Dluhonicích, nebo areál Prechezy

Řízení o změně územního rozhodnutí na poslední část D1 u Přerova začalo na jaře 2017, zejména kvůli změně projektu mimoúrovňového křížení Přerov-sever. Z něho se podle Patrika nakonec stala komplikovaná okružní křižovatka nevyhovující normám. Děti Země v odvolání žádají o posouzení varianty trasy D1 s odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu, což by ještě hlouběji zasáhlo chemičku Precheza.

„V odvolání také žádáme, aby byla posouzena varianta trasy dálnice s jejím odchýlením u Dluhonic asi o 150 metrů na východ směrem k Přerovu. Stejnou námitku ve svém odvolání má i Občanské sdružení Krajina Dluhonice. Podle nás dosud k řádnému posouzení variant nedošlo. Je tak škoda, že při projektování změny MÚK Přerov-sever nedošlo současně i k tomuto nepatrnému posunutí trasy,“ vysvětluje Patrik v tiskové zprávě.

„Trasa povede vždy přes Prechezu. Ta je na jihu před řekou a most by se začal odklánět od své původní trasy právě na území Prechezy. Když to vyprojektovali přes Prechezu teď, tak pokud by ten pilíř měl být o několik desítek metrů vedle, tak nevím, v čem by měl být problém,“ dodal Patrik pro Echo24.

Podle Agrofertu se však žádná jednání o změně trasy na území chemičky nekonají. „Nikdo se na nás v této záležitosti neobrátil. Nedokážeme v tuto chvíli říci jednoznačné stanovisko. Bylo by nezbytné odborné posouzení mnoha aspektů takového záměru. Taktéž by byla nutná změna územního plánu a veškerých navazujících úkonů. Je také otázka, do jaké míry by změna trasy dálnice časově prodloužila její přípravu a následně i výstavbu,“ uvedl pro Echo24 mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Kvůli stavbě páteřní komunikace by mělo v Dluhonicích padnout několik domů. Stát se však s obcí dohodl na určitých kompenzacích. Přesto si část občanů a organizace Děti země stále přejí změnu trasy. „Prvotní impuls, proč se tím zabýváme, je, že ta trasa koridoru by mohla být dál od Dluhonic. Za dvacet let tím nikdo nepohnul. Zatím nám nikdo nevysvětlil, kde je problém, když je 21. století a můžeme stavět, kde si vzpomeneme,“ řekl Miroslav Patrik pro Echo24.

Čtěte také: Z Prahy do Ostravy po D1 do pěti let? Naprosto nereálné, říká bývalý ministr dopravy