Echo podporuje svobodnou diskusi a zavádí pro zájemce Blogosféru

BLOGOSFÉRA

Echo podporuje svobodnou diskusi a zavádí pro zájemce Blogosféru
Deník Echo24 nově otevírá prostor pro svobodné vyjadřování blogerů, Blogosféru. Foto: Echo24
1
Domov

Echo24

Názorový deník Echo24 chce podporovat svobodu projevu, která je základním pilířem fungující demokracie, a proto otevírá prostor pro názorovou diskusi. Nově tak umožňuje autorům-blogerům publikovat své blogy na Blogosféře. Ta bude spuštěna do konce měsíce listopadu.

Názory blogerů se samozřejmě nemusí shodovat s názorem redakce deníku Echo24.

Zájemci se už nyní mohou hlásit na mailové adrese blog@echo24.cz. Blogeři poté musí vyslovit souhlas s pravidly a kodexem Blogosféry, které jim budou zaslány. Blogeři musí dodat svou černobílou fotografii a krátký text o sobě, své profesi, max. 500 znaků. Následně obdrží přístup do Blogosféry, kam si budou sami texty vkládat.

Výňatek z kodexu blogera na Blogosféře:
- Bloger má právo ve svém blogu vyjadřovat svobodně své názory.
- Bloger je povinen řídit se platnými zákony České republiky a její legislativou.
- Bloger svými texty nesmí schvalovat rasovou, národnostní a náboženskou diskriminaci ani k ní vyzývat.
- Bloger se zavazuje, že nebude používat hrubých urážek, nadávek a vulgarismů.
- Bloger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací.
- Pokud bloger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je neprodleně povinen uvést ji na pravou míru opravou či novým textem.
- Pokud bloger změní již publikovaný text, je povinen uvést informaci o změně a doplnit opravu. Výjimkami jsou opravy, které nemají vliv na vyznění textu (například gramatické a stylistické chyby, které nemění význam).
- Bloger nesmí manipulovat s datem a časem publikace příspěvku.