Ženy si v technických profesích vedou skvěle

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Ženy si v technických profesích vedou skvěle
Společnost Procter & Gamble nabízí ženám celou řadu pracovních příležitostí. Foto: Procter & Gamble
2
INZERCE

Procter & Gamble

Ženy pracující v technických nebo chemických oborech byly ještě před pár lety spíše ojedinělým jevem, to se však stále rychleji mění. Důkazem toho je například závod P&G Rakona v Rakovníku, kde podíl žen činí 29 %, v managementu továrny je to dokonce 37 %! Společnost Procter & Gamble nabízí ženám celou řadu příležitostí a celosvětově vytváří se svými dodavateli a partnery pracovní místa pro další desítky tisíc žen - z celkových 95 000 zaměstnanců tvoří 45 % ženy.

„Společnost Procter & Gamble oslovuje svými produkty miliony žen po celém světě a dá se říci, že i díky tomu ženám rozumí. Jsme rádi, že se i při náboru potvrzuje, že se ženy nebojí náročných pracovních výzev, které náš obor s sebou přináší a dokážou je velmi dobře řešit,“ říká Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace.

Společnost Procter & Gamble nabízí ženám celou řadu pracovních příležitostí.
Společnost Procter & Gamble nabízí ženám celou řadu pracovních příležitostí. Foto: Procter & Gamble

Dokazuje to i Pavlína Pamánková, kapitálová manažerka pracující ve vedení projektové sekce pro výrobu aviváží a pracích prášků v Rakoně. Shrnuje, jaká byla její kariérní cesta: „Začala jsem jako stážistka ve výrobním oddělení pracích prášků. Po roce jsem přestoupila do role projektového manažera v oddělení balení aviváží. Postupem času jsem začala také vést projekty v oddělení Jarů a nakonec i ve výrobě Jarů a aviváží. Dále jsem svoji zodpovědnost také rozšířila o kapitálový management.“ A dodává, co ji na této práci baví: „Měla jsem a mám tu možnost řešit různorodé projekty včetně zavádění nových iniciativ. Svoje výsledky pak vidím na pultech obchodů. Naučila jsem se spoustu nových věcí o technologii výroby a balení. Multikulturní a multidisciplinární týmy přináší různé pohledy na řešení problémů v rámci projektů. Každý den je úplně jiný a každý den přichází nové výzvy, úkoly a zážitky. Nesnáším stereotyp a ten tahle práce opravdu nenabízí. Navíc vedu skvělý tým lidí, který mě obohacuje. A největší radost mám, když vidím, jak se mi před očima zdokonalují a práce je baví stejně tak jako mě.“

Kromě toho, že společnost Procter & Gamble podporuje své zaměstnankyně, aby mohly naplno rozvíjet svůj potenciál, spouští také externí projekty, jako například Women4Business, který nyní běží v některých evropských zemích. Procter & Gamble si je vědom, že dopady koronakrize nepocítili všichni rovnoměrně a že ženy nesly břemeno ekonomických a sociálních dopadů neúměrně. Podnikající ženy se musely vypořádat s nastalými obtížemi jak v ekonomické oblasti, tak v rodině. Častokrát musely sladit manažerské úkoly se soukromými a rodinnými povinnostmi. V rámci projektu Women4business se proto Procter & Gamble rozhod podnikatelky podpořit, propojit je a pomoci jim s budováním kapacit, financováním a novými obchodními příležitostmi.

Další z iniciativ P&G je Future Female Leader, která je každoročně realizovaná v polské Lodži v největší továrně Gillette a druhém největším IT centru. Umožňuje studentkám technických oborů získat přímé zkušenosti užitečné při plánování kariéry v těchto oblastech, a to vše pod vedením manažerů a odborníků společnosti P&G. „Jsem ráda, že v posledních letech roste zájem žen o kariéru v oblasti technologií nebo výroby. Vidíme, že naše programy, jako je Future Female Leaders, k tomu velmi napomáhají. Účastnice oceňují možnost poznat továrnu zevnitř, prozkoumat její inovace a technologie a kulturu založenou na rozmanitosti a inkluzi. Díky takovým programům se za posledních několik let podíl žen mezi našimi vedoucími pracovníky téměř zdvojnásobil,“ říká Agnieszka Adamus, personální ředitelka závodu Gillette v Lodži.