V nakouřeném lůně ortodoxie

GENIUS LOCI

V nakouřeném lůně ortodoxie
Katedrála stojí na patriarchálním vršku, což je rozkošné místo s bělostným kostelíkem, katedrálou z poloviny 17. století, a malým paláckem, sídlem patriarchy. Je to jedna z mála bukurešťských vyvýšenin, ovšem nepatrných, ale přece jen poskytujících jistou možnost výhledu. Foto: Jiří Peňás
5
Komentáře

Jiří Peňás