1 Vyhazov z FAMU

FAMU se brání kritice. Režisér Janeček nebyl propuštěn kvůli Babišovi

, NOVÉ

Témata:

Režisér Vít Janeček končí na katedře dokumentární tvorby FAMU. Po patnácti letech mu nebyla prodloužena smlouva. Oficiálně je důvodem Janečkova kritika, kdy například nesouhlasil se založením pobočky FAMU v Makedonii. Janečkovi příznivci upozorňují, že za neprodloužení smlouvy může být dokument o Andreji Babišovi, který režisér nedávno natočil. Proti tomu se ale FAMU ohradilo a obvinilo Janečka z politizace.

Vít Janeček na Filmové a televizní fakultě skončí těsně před začátkem semestru. Kritikou nešetří jak studenti, kteří chtějí proti kroku vedení protestovat, tak vedoucí katedry dokumentaristiky Karel Vachek. „Vít Janeček patří k několika nejerudovanějším pedagogům FAMU, vyučuje teoretické či historické předměty pro celou školu, je sám aktivní režisér s nezastupitelným společensko-kritickým přístupem. Řadu let sleduje školní politiku FAMU i celé AMU: žádného podobného hlídacího psa demokracie tato instituce nemá,“ řekla deníku Referendum studentka Hana Nováková, která organizuje protest.

Oficiálním důvodem je neustálá kritika děkana Zdeňka Holého, se kterým nesouhlasil od začátku nástupu. Zásadním důvodem pak má být iniciování mediální kampaně.„Vít Janeček, pedagog katedry dokumentární tvorby FAMU, inicioval mediální kampaň, jejíž příčinou je neprodloužení jeho termínové pracovní doby děkanem Zdeňkem Holým. Přes časté osobní a nekorektní způsoby vyjadřování o současném děkanovi v minulosti, se nyní, v kontextu blížícího se ukončení pracovního poměru na FAMU Vít Janeček rozhodl, že ve své věci použije politizaci, která souvisí s tématem jeho posledního filmu,“ píše se ve společném prohlášení, které podepsali Jaroslav Brabec, Petr Jarchovský, Ivo Trajkov, Pavel Rejholec, Michaela Pavlátová, Marta Švecová Lamperová a Ondřej Šejnoha.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Vedoucí kateder tak narážejí na dokumentární film Selský rozum. Janečkův dokument se kriticky staví k hospodářským a politickým aktivitám předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Film Selský rozum se ale v debatách o působení Víta Janečka na fakultě prý vůbec nevyskytoval. „Nebylo to tématem v debatách,“ uvedl dříve pro Echo24 Janeček. Samotný dokument měl v některých městech problémy s promítáním, například v Přerově. Podle vedoucí jediného tamního kina bylo rozhodnutí o promítání na jeho zřizovateli, kterým je město. To vede v koalici Babišovo hnutí ANO, jež vyhrálo minulé volby.

Stanovisko vedoucích kateder FAMU k mediální kampani vedené pedagogem dokumentární tvorby Vítem Janečkem proti děkanovi FAMU Zdeňku Holému
Konstatujeme, že spolupráce s panem děkanem Zdeňkem Holým je od jeho nástupu do funkce otevřená debatě a výměně názorů o fungování jednotlivých studijních oborů i směřování FAMU jako celku.

Organizační kroky děkana Holého jsou v souladu s jeho programem se kterým byl do funkce demokraticky zvolen a jsou s námi do hloubky diskutovány. Podle našeho názoru spěje vývoj na škole správným směrem, a proto za konáním děkana stojíme.

Děkan má právo na vlastní personální politiku a toto právo vyplývá z jeho volené funkce. Je za svěřenou instituci odpovědný, určuje, jakým směrem ji povede a rozhoduje, jaké k tomu zvolí kroky. Pokud usoudí, že některému svému zaměstnanci neprodlouží zaměstnaneckou smlouvu, je to zcela v jeho kompetenci. Nikdo z nás není povolaný na škole neodvolatelně působit. S vědomím tohoto faktu dobrovolně podepisujeme zaměstnanecké smlouvy na dobu určitou.

V demokratické instituci, jakou vysoká škola je, musí existovat široký prostor pro odlišný názor a polemiku, třeba i nepříjemnou a nepohodlnou. Jsme přesvědčeni, že takový prostor děkan Holý poskytuje. Jeho jednání je otevřené, lidsky korektní a transparentní. Kritický názor dokáže přijmout a akceptovat, pokud jej shledá přínosným pro koncepci školy, za jejíž chod nese odpovědnost.

Způsob, jakým je v těchto dnech vedena mediální kampaň v případě neprodloužení pracovní smlouvy Víta Janečka, pokládáme za nekorektní. Vít Janeček nepřijal změnu v organizaci školy a struktuře výuky, která vyplynula z volby nového děkana. Od počátku jeho funkčního období volí cílené a intenzivní postupy obstrukce a permanentní revoluce. Při této své činnosti mimo jiné opomíjí vlastní odpovědnost za stav školy, ve kterém ji nové vedení převzalo a které se snaží děkan Holý, dle našeho soudu, vrátit funkčnost, řád a smysl.

Kompetencí nás, vedoucích kateder a garantů oborů, je sestavení týmu pedagogů, kteří podle našeho soudu zaručují kvalitu a komplexnost výuky. Tato kompetence je vedením fakulty respektována. Situace se ale mění ve chvíli, kdy pedagog daného oboru svým vystupováním evidentně překračuje rámec katedry i fakulty a toto jednání je v přímém rozporu se směřováním školy jako celku. V takové chvíli je děkan ze své pozice povinen zaujmout postoj a nalézt řešení.

Markantním důkazem nekorektnosti je pak přenesení pracovně právního sporu do politické roviny. Proti této mediální manipulaci a lži se jako akademičtí funkcionáři důrazně ohrazujeme.

Podepsaní:
Prof.Mgr.Jaroslav Brabec, vedoucí katedry kamery, Doc.MgA.
Petr Jarchovský, vedoucí katedry scenáristiky a dramaturgie
Mgr. Ivo Trajkov, vedoucí katedry střihové skladby
Mgr. Pavel Rejholec, vedoucí katedry zvukové tvorby
Doc.Michaela Pavlátová, ak.mal., vedoucí katedry animované tvorby
Mgr. Marta Švecová Lamperová, vedoucí katedry produkce
Ondřej Šejnoha, ředitel studia FAMU

Čtěte také:

Natočil dokument o Babišovi. Teď Janečka z FAMU vyhodili. Kvůli kritice fakulty?

Spor studentky FAMU s policií skončí u Nejvyššího soudu

,

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.