Neopětovaná láska v Kosově Hoře

GENIUS LOCI

Neopětovaná láska v Kosově Hoře
Kosova Hora byla výjimečná svým židovským osídlením. Možná by se dalo mluvit o štetlu, jaké byly obvyklé v Polsku, tedy o kompaktním židovském jádru, které žilo svou vlastní existencí ve svém vlastním světě. Ano, byla. Všechno zmizelo. Foto: Jiří Peňás
4
Komentáře

Jiří Peňás