Ta zlá EU nám chce sebrat Tuzemák!

Politická aréna

Ta zlá EU nám chce sebrat Tuzemák!NOVÉ
Politická aréna

Tomáš Zdechovský

Nedávno se u nás opět objevila další z řady zpráv o tom, jak nám chce EU bez našeho souhlasu něco zakázat. Tentokrát se má obětí nesmyslných evropských předpisů stát tuzemák. Češi tak prý přijdou o další ze svých oblíbených pochutin.

Opravdu nám chce zase něco ten zlý Brusel diktovat? Ne! Nic takového není pravda. Je to další z řady euromýtů, protože Komise nic nezakázala. A ten, kdo srovnává v této souvislosti Evropskou unii s Třetí říší, musí být slovy našeho prezidenta Zemana „kretén“.

Rozhodnutí vzniklo na nátlak veřejnosti

O co tedy ve skutečnosti jde? Pod tlakem evropské veřejnosti bylo členskými státy EU v roce 2008 schváleno tzv. nařízení o ochucovadlech, kde se obecně velmi zpřísnila pravidla pro označování potravin. Tehdy byla nová opatření přijata s nadšením. Mnozí obhájci práv spotřebitelů v té době určitě jásali nad tím, že některé škodlivé látky se už nebudou smět dále používat.

Po přijetí byla stanovena lhůta deseti let, aby se danému opatření všichni dotčení aktéři přizpůsobili. Po vypršení tohoto přechodného období (tedy 22. dubna 2018) se budou v potravinářské výrobě smět nadále používat jen látky zařazené na oficiálním seznamu povolených.

Výrobci zaspali

Jak to ale obvykle bývá, důsledky nařízení se dlouho neřešily a vše se nechalo až na poslední chvíli. Teprve v loňském roce dodala Asociace výrobců příchutí Evropské agentuře pro bezpečnost potravin (EFSA) všechny podklady nutné k tomu, aby bylo na jejich základě možné vypracovat posudek.

Pravidla obsažená v nařízení totiž platí i pro ochucovadla, jako je např. právě rumová tresť. A teprve loni zažádala evropská asociace výrobců ochucovadel, jejímiž členy jsou i čeští výrobci, o povolení rumovou tresť používat. Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) tak mohla vypracovat vědeckou studii, kterou zveřejnila v létě 2017. Studie v rumové tresti identifikovala tři látky, které mají genotoxický účinek, tedy schopnost narušit genetický materiál živých buněk. Panel expertů (včetně českých) proto povolení rumové tresti nedoporučil.

Do dubna příštího roku se tak musí vyjasnit, za jakých podmínek bude možné rumovou příchuť používat. Evropská komise nyní jedná o výsledcích studie s členskými státy, včetně České republiky, a do dubna 2018 musí dle zákona rozhodnout, zda tresti povolení udělí či nikoliv. Výrobci, kteří rumovou tresť používají, nyní hledají náhražky, které nebudou zdraví škodlivé. Žádný konec tuzemáku se tak konat nebude!

Osobně navíc doufám, že se nebudou konat ani žádná omezení nebo nahrazování, protože například pan Josef Nejedlý, ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulzc, která tuzemák (původně rum) vyrábí už desítky let, uvádí, že problematického mravenčanu ethylnatého je v lahvi jen velmi nepatrné množství. Pokud by však přesto byla potřeba nějaká další obhajoba, věřím, že se k problematice nový ministr zemědělství postaví stejně jako Marian Jurečka, který slíbil vyjednat výjimku.