Laureáti Ceny Charity České republiky 2023. -
Laureáti Ceny Charity České republiky 2023. -
Ceny Charity České republiky předávali prezident Charity ČR a biskup Mons. Pavel Posád, ředitel Charity ČR Lukáš Curylo a ředitelka partnerské organizace Kristýn služebník Jana Šedivá. -
Samotnému ceremoniálu předcházela mše svatá, sloužená za charitní dílo a příznivce Charity, letos za varhanního doprovodu strahovského varhaníka Jiřího Kopečného. -