Odhalení se zdají být v rozporu s opakovaným Wigstonovým ujišťováním, že dobře míněné snahy o zlepšení rozmanitosti nediskriminují bílé muže. -