University College London měla porušit smlouvy se studenty, dle kterých měla přislíbit osobní výuku. -