Společnost na vzestupu ví, že jí stačí počkat a dosáhne dominance přirozeně. Pokud Peking dojde k názoru, že nejlepší léta má již za sebou, mohlo by ho to podnítit k agresivnější politice, píše Ondřej Šmigol. -