Stávající podoba klimatických opatření přijatých zeměmi světa by udržela oteplení Země do roku 2100 pod hranicí tří stupňů Celsia, nejpravděpodobněji 2,9 stupně. -