Výjimku z normy euro 7 by mohli mít syntetická paliva. -