Panu generálovi budou k ničemu skvělé ideje, když si nezvolí takové mechaniky, kteří vědí, jak stroje fungují a která součástka (která osoba z justiční sféry) je tou, která mu umožní fungování právního státu tak, jak funguje u nás dodnes, píše Václav Vlk. -