Záplavy v Erftstadtu v Severním Porýní-Vestfálsku. Červenec 2021. "Jaký způsobem, úplně soukromým a neoficiálním, se můžeme na klimatickou změnu připravit? Ta vůbec nejjednodušší rada je Nekupujte dům ve Španělsku, tu zemi stran počasí nečeká nic dobrého. Ale i na nemovitost na našem území se podívejte z hlediska dostatku vody, pluviálního povodňového rizika či lesního požáru," píše Václav Cílek. -
Záplavy v německém Boizenburgu (asi 60 km východně od Hamburku) 27. února 2024. "Jaký způsobem, úplně soukromým a neoficiálním, se můžeme na klimatickou změnu připravit? Ta vůbec nejjednodušší rada je Nekupujte dům ve Španělsku, tu zemi stran počasí nečeká nic dobrého. Ale i na nemovitost na našem území se podívejte z hlediska dostatku vody, pluviálního povodňového rizika či lesního požáru," píše Václav Cílek. -