V Polsku vyrazili na nákupy do Čech. Doma nakoupí za průměrnou mzdu třikrát víc potravin. -