Univerzity pracují na nových bezpečnostních opatřeních. -