„Na celkovém bytovém fondu představuje vlastnické bydlení mezi 70 – 80 %,“ říká sociolog Martin Lux. -